Rinkdamiesi fasadines HPL plokštes pirmiausiai turėtumėte prašyti pateikti gamintojo išduotus dokumentus: sertifikatą, eksploatacinių savybių deklaraciją, degumo klasifikavimo ataskaitą.

Toliau reikia tikrinti, koks plokščių tipas Jums reikalingas: EDF ar EDS – tik šie du tipai tinkami naudoti lauko sąlygomis pagal HPL fasadinėms plokštėms galiojantį europinį standartą EN438-6:2005.

EDF (Exterior grade, severe use, flame-retardant grade) šifruojamas taip: E-skirta fasadui (išorei), D-didelis atsparumas atmosferiniam poveikiui, F-sunkiai degi. Degumo klasę siūlome rinktis aukščiausią įmanomą HPL plokštėms - B-s1,d0. Kaip tik EDF tipas ir yra būtinas renkantis HPL fasadines plokštes daugiabučių, visuomeninių pastatų (mokyklų, darželių, gydymo įstaigų ir pan.) renovacijoms.

EDS (Exterior grade, severe use, standard grade) šifruojamas taip: E-skirta fasadui (išorei), D-didelis atsparumas atmosferinima poveikiui, S-standartinė degumo klasė. Šis tipas nuo EDF skiriasi tik degumo klase, kuri gali būti nuo C-s1,d0 iki D-s2,d2. Šios degumo klasės plokštės negali būti naudojamos prie EDF tipo nurodytų statinių grupių fasadams. EDS tipo plokštės gali būti naudojamos individualių namų fasadams, gamybinės, sandėliavimo, administracinės paskirties pastatams, jei to nedraudžia priešgaisrinės saugos reikalavimai ir/arba techniniame projekte nenurodyta kitaip.

Dar vienas svarbus aspektas – reikalauti kad visos HPL plokštės būtų supakuotos ant gamyklinių palečių, o pakavimas nepažeistas. Taip galėsite patikrinti HPL plokščių tipą (t.y. ar jos skirtos lauko sąlygoms) ir gamintojo deklaruojamą degumo klasę . Praplėšus įpakavimą, kiekviena HPL plokštė atskirai dar turi būti padengta apsaugine plėvele, kuri užtikrina HPL plokščių paviršiaus apsaugą nuo subraižymo montavimo metu. Po apsaugine plėvelė kiekviena plokštė turi būti paženklinta specialiu gamintojo lipduku, kuriame būtų aiškiai įskaitomi šie žymėjimai:

  • CE ženklas (nurodo, kad gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai);
  • Gamintojo pavadinimas arba identifikavimo ženklas, leidžiantis lengvai ir nedviprasmiškai identifikuoti gamintoją ir jo adresą;
  • Nuoroda į taikomą darniąją techninę specifikaciją (EN438-...)
  • Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris (sertifikato Nr.)
  • Produkto tipas (EDF/EDS, EGF/EGS ir t.t.)
  • Degumo klasė (B-s1,d0 ar pan.)
  • Gamyklinis partijos numeris, kuris užtikrina atsekamumą, kur, kada ir kokios plokštės buvo pagamintos.

Šie ženklinimo reikalavimai yra būtini pagal 2011 m kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomas suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB reikalavimus.

SandoraGroup